in

Bir Şehidimizin Son Mektubu

Bir şehidimizin son mektubu;

Her zaman vatan için canımızı vermeye hazır olduk fakat her zaman önden gidenler dağladı içimizi. Dağlamaya devam ediyor ve kıyamete kadar da iman ile küfrün kavgası devam edecek. Şeytan kıyamete kadar kana ve kötülüğe doymayacak. Çanakkale savaşında bir şehidimizin son mektubu nu sizlerle paylaşmak istiyorum.

“ Çanakkale Savaşlarında şehit olan Kolağası Mehmet Tevfik Bey Ovacık Karibindeki Ordugâhtan 31 Mayıs 1915 Pazartesi

Sebebi hayatım. Feyz-ü refikim. Sevgili Babacığım Valideciğim. Arıburnu’nda ilk girdiğim müthiş muharebede sağ yanımdan ve pantolumdan kurşun geçti, ham-dolsun kurtuldum.

 Fakat bundan sonra gireceğim muharebelerden kurtulacağıma ümidim olmadığından bir hatıra olmak üzere şu yazılarımı yazıyorum. Hamd ü senalar olsun Cenab-ı Hakk’a ki beni bu rütbeye kadar isal etti. Yine mukadderatı ilahiye olarak beni asker yaptı.

Siz de ebeveynim olmak dolayısıyla beni vatan ve millete hizmet etmek için ne suretle yetiştirmek mümkün ise öylece yetiştirdiniz. Sebeb-i Feyz-ü refikim ve hayatım oldunuz. Cenab-ı Hakk’a ve sizlere çok teşekkürler ederim.

Şimdiye kadar milletin bana verdiği parayı bugün hakketmek zamanıdır. Vazife-i Mukaddese-i Va-taniyeyi ifaya cehdediyorum. Rütbe-i Şehadete suudedersem Cenab-ı Hakk’ın en sevimli kulu olduğuma kanaat edeceğim.

Asker olduğum için bu her zaman benim için pek yakındır, sevgili babacığım ve valideciğim. Gözbebeğim olan zevcem Münevver ve oğlum Nezih’ciğimi evvela Cenab-ı Hakk’;ın saniyen sizin himayenize tevdi ediyorum.

Onlar hakkında ne mümkün ise lütfen yapınız. Oğlumun talim ve terbiyesine siz de refikamla birlikte lütfen sayediniz. Servetimizin olmadığı malumdur. Mümkün olandan fazla bir şeyi isteyemem, İstesem de pek beyhudedir. Refikama hitaben yazdığım mel-fuf mektubu lütfen kendi eline veriniz. Ağlayacak üzülecek tabii müteselli ediniz.

Mukadderat-ı ilahiye edecek vech ile veriniz. Münevverin hafızasında veyahut kendi defterinde mukayyet duyunat da doğrudur. Münevver’e yazdığı mektubum daha mufassaldır kendisinden sorunuz. Sevgili baba ve valideciğim. Belki bilmeyerek size karşı da kusur etmişimdir, beni affet mukadderatı ilahiye böyleymiş hakkını helal et ruhunu şad et, yengeniz Münevver hanımla oğlum Nezih’e sen de yardım et. Sizi de Cenab-ı Hakkı’ın lütuf ve himayesine tevdi ediyorum.

Ey akraba ve ehibba ve evda cümlenize elveda, cümleniz hakkınızı helal ediniz. Benim tarafımdan cümlenize hakkım helal olsun. Elveda elveda cümlenizi Cenab-ı Hakk-a tevdi ve emanet ediyorum. Ebediyen Allah’a ısmarladım. Sevgili, babacığım ve valideciğim.

Oğlunuz Mehmet Tevfik “

Okuduğunuz için teşekkürler. Şehitlerimizi dualarınızda unutmayınız hikayeyaz.net
 • Ne düşünüyorsun?

  Olumlu Oy Olumsuz Oy

  Toplam oylar: 0

  Olumlu Oylar: 0

  Olumlu Oyların Yüzdesi: 0.000000%

  Olumsuz Oylar: 0

  Olumsuz Oyların Yüzdesi: 0.000000%

  Yorumlar

  Bir cevap yazın

  Yükleniyor…

  Yorumlar

  yorumlar